Biết về hoa hồng cho mỗi giao dịch bất động sản.

hoa-hong-mau-tim

  Một số bạn sẽ nghĩ rằng Comox Valley Real Estates đã viết sai, phải là Huê Hồng mới đúng. Vâng “Hoa Hồng” và “Huê Hồng” là cùng ý nghĩa, tùy theo vùng miền mà mình có cách phát âm khác nhau. “Huê hồng” là từ của người miền Nam …